La Medicina Integrativa

El Centre de Medicina Integrativa- Bayés Integral, és un projecte d’innovació de Consultoris Bayés en la medicina de la comarca.

La medicina integrativa es un nou concepte que recupera la visió global de la persona (cos, ment i esperit) en el seu context familiar, social, cultural i ecològic, i que reuneix les diferents teràpies , convencionals o no, utilitzant-les o combinant-les segons es consideri en cada cas, basats en l’experiència, l’eficàcia i la seguretat.

Aquest projecte vol sumar, combinar, respectar i treballar conjuntament, des de diferents perspectives mèdiques, per tal de millorar la salut dels nostres pacients i en resposta a les seves demanades.

Una de les característiques de la medicina integrativa és la de mirar-se al pacient com un TOT, de manera holística.

Tal com diu la OMS en la Declaració de Alma-Ata 1978 “La salut és un estat de total benestar físic, mental i social, y no només l’absència d’afeccions o malalties”. Aquest és el primer punt dels 10 que composen la definició.

Més tard es va ampliar i incorporar el concepte de “amb capacitat de funcionament”, i més tard … “i en harmonia amb el medi ambient”.
A més a més la SALUT, no és un estat sinó que és un procés en el sentit dinàmic.

N’hi ha moltes de definicions de salut però totes són més àmplies que el concepte només “físic” i superespecialitzat en que s’ha convertit la medicina clàssica.

La medicina integrativa es defineix com:

 • Assistència centrada en la relació amb el pacient
 • Integra mètodes estàndards i complementaris pel tractament i la prevenció
 • Implica eliminar els obstacles que poden activar la resposta curativa innata de l’organisme
 • Utilitza intervencions naturals, menys invasives, abans que les costoses i invasives QUAN es possible
 • Involucre ment, cos , esperit i societat per facilitar la restitució de la salut
 • La restitució de la salut sempre es possible, encara que no ho sigui la curació.

 

“El millor que podem fer davant qualsevol procés patològic és ajudar a l’organisme a que afronti per sí mateix el problema, potenciant el seu sistema immune, portant-lo a un estat d’equilibri i harmonia idoni a partir d’una desintoxicació profunda i adequada nutrició” (Dr. Albert Marti Bosch)

És una tendència clara que la població en general demanda cada vegada més tractaments menys invasius i més tradicionals com la nutrició, els medicaments botànics, els tractaments amb tècniques naturals, la meditació, el massatge terapèutic i altres que han anat quedant enrere durant l’explosió de la ciència i la tecnologia mèdica.

Segons l´American College of Phisicians (ACP) cal endegar una modificació de la cultura mèdica, introduint un seguit de mesures que s’adeqüen a la filosofia de la medicina integral com a regles simples per el sistema d’assistència sanitària del segle XXI.

El nou model assistencial proposa:

 • Una seu medica personalitzada
 • Assistència centrada en el pacient
 • Enfocament d’equip
 • Eliminació d’obstacles per a l’accés
 • Sistemes d’informació avançats
 • Orientació a la persona com un ser integral
 • Assistència blindada en un context social
 • Èmfasis en la qualitat i en la seguretat
 • Compromís per a donar una gamma complerta de serveis

I classifica aquestes teràpies complementàries en quatre grans grups: