NUTRICIÓ

Un dels pilars bàsics de la medicina integrativa tant des del punt de vista preventiu com curatiu i potenciador de la salut.

L’ objectiu que persegueix  la nutrició en la medicina integral es molt àmplia:

  • Millorar la resposta dels tractaments establerts
  • Corregir el terreny biològic  perdut en situació de malaltia , ajudant les defenses naturals del cos.
  • Suport en etapes d’anèmia, baixada de defenses, i toxicitat .
  • Facilitar el treball orgànic per tenir millor qualitat de vida.
  • Aportar  nutrients  que bloquegin el creixement tumoral, frenant la formació de vasos sanguinis
  • Dietes específiques personalitzades segons necessitat biològica.
  • Alimentació detoxificant .

La salut de l’individu es mediex per la capacitat d’eliminació de residuos. Una correcta evacuació intestinal  / renal / limfàtica i emocional  son capdals, conjuntament amb exercici  fisic i períodes de descans orgànic per un correcte estat de salut.

Donat que la salut no ens ve donada desde fora, aquesta surgeix desde el nostre interior Més que culpar els virus i bactèries ens cal reconèixer les veritables causes de la malaltia en una alimentació artificial, amb càrrega de substàncies tòxiques, vida sedentària, contaminació de la natura , problemes  en les relacions humanes, falta d’expresió emocional, soledat i incomunicació,  inseguretat, entre d’altres que estem inmersos .

El nostres òrgans treballen  e interactuen conjuntament  amb una precisió  absoluta. Qualsevol desequilibri altera aquest ordre i en conseqüència ens  mostra una alteració que  de no  corregir-la a temps esdevindrà malaltia

L’estil de vida influeix de forma molt significativa en els riscos de contraure malalties.

De totes las seleccions que fem,  l’alimentació és particularment important, perquè en tenim control sobre ella. La dieta és un dels principals elements per prevenir.

Dos pilars on es  fonamenta la protecció i prevenció son;

  • Alimentació  estimulant, revitalitzant i energètica
  • Acció detoxificant i neutralitzadora de antiradicals lliures

Busquem en els aliments i les seves combinacions el pilar principal de la nostra salut.

Combinem els aliments crus i cuinats segons patologies i estat físic del pacient.

Ens nodrim sobretot del món vegetal i segons aliments de temporada.

Afegim espècies i aliments d’altres cultures per complementar la nostra dieta bàsica.

Ens adaptem als gustos i costums del pacient.

Especialista:
Pilar Sala

ComparteixShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter